Brandfarlig vara 2020

Malmö Börshus 24-25 november

Välkommen till Brandfarlig vara 2020. En mötesplats för dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm. Brandfarlig vara 2020 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.

Programmet håller på att sammanställas och presenteras inom kort.

Har du några frågor eller vill du ha mer information så kontakta oss gärna.

040-611 13 00