VÄLKOMMEN TILL BRANDFARLIG VARA 2O18

Konferens Malmö Börshus 27-28 november 2O18

Brandfarlig vara 2018 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Hanteringen av brandfarlig vara och brandfarlig gas ökar i vårt samhälle samtidigt som regelverken ställer högre krav på företagen.

Brandfarlig vara 2018 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Vi kommer i anslutning till konferensen anordna en utställning där vi bjuder in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sina produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Alla utställare på Brandfarlig vara 2018 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

img/frontUtsSlide/incendium.png
img/frontUtsSlide/avs.png
img/frontUtsSlide/fagerberg.png
img/frontUtsSlide/bsf.png
img/frontUtsSlide/procurator.png
img/frontUtsSlide/denios.png
img/frontUtsSlide/euromek.png
img/frontUtsSlide/indu.jpg
img/frontUtsSlide/brandy.png
img/frontUtsSlide/iep.png
img/frontUtsSlide/apprexo_176.png
Mer information